Välkommen till Min Hemsida!
Vi deltar i Vårrundan
på Kinnekulle 2019.
Gå in på hemsidan
www.qulturladankinnekulle.se

Från gamla Kyrkor på Kinnekulle
till Ale Stenar i södra Skåne.
Platser som ger styrka, lugn och ro . . .

Rikard Beijer (RB-foto)

Antal besökare sedan starten av min uppdaterade hemsida
30 april 2014:

* 6381 st *