Välkommen till Min Hemsida!
Handverk & Andlighet

med Rosalie Wallin 
* * *

För information om vad som
händer på Qulturladan kolla här...

www.qulturladankinnekulle.se

Från gamla Kyrkor på Kinnekulle
till Ale Stenar i södra Skåne.
Platser som ger styrka, lugn och ro . . .

Rikard Beijer (RB-foto)

Antal besökare sedan starten av min uppdaterade hemsida
30 april 2014:

* 7627 st *

Kenna och jag i dörren på vår
fina Qulturlada. Här trivs vi!
* * *