Tidigare utställningar
2010
Tro Hopp och Kärlek
Amnehärads kyrka Gullspång

Utställningen resulterade i att jag det året blev Kulturpristagare i
Gullspångs kommun


2012
Arena för samhällsdebatt
Galleri Håfors Hedekas

2013
Andlighet
Stenskolan Bergs kyrka
Hospice Gabriel Lidköping
Stora Växthuset Hellekis Säteri

2014
Fragment
* Ullervads församlingshem
* Björsäters församlingshem
* Marieholmskyrkan Mariestad
* Pastorsexpeditionen Skara
* Varnhemsgården     
* Varnhems Klostercafé

Tavlan ovan är gjord av mitt barnbarn Vinga

En fantastiskt vacker plats för utställningar.
www.hellekis.com
*  *  *

Ovan: Harry i Hova
Glasmästeri hjälper mig
med inramningar
(ej längre aktiv)
Längst ner: Åke i Otterbäckens Järnhandel
fixar det mesta.
Uppe till höger: En av
mina arbetsplatser
(även Åke har dragit ner
på verksamheten)

*  *  *

Bild nedan: Utställningen på Hospice Gabriel i Lidköping. Ansvarig för utställningen var Barbro Gantze, själv konstnär.
http://www.hospicegabriel.org

Stenskolan i Berg utanför Timmersdala sommaren 2013.

Gammalt virke och drivved, finns det något bättre?
 Ljusstaken ovan är gjord av gamla hässje-störar, sammanfogade med rostiga armeringsjärn.
Nedan en adventsljusstake.

Områdeschef Per Larsson  Pastorsexpeditionen Skara

Mini-utställningen på Varhemsgården.
Sommaren 2014.

Gamla slitna träfönster
går att använda
till det mesta.
*  *  *