Hej!
Vi har precis avklarat vår första Vårrunda här på Kullen. Nu fortsätter arbetet med altan framför ladan och trädgården omkring - innan vi påbörjar renoveringen av torpet, som sedan ska bli vårt fasta boende. Tills dess bor vi i ladan.
Välkomna att besöka våra olika aktiviteter!
www.qulturladankinnekulle.se

* * * 

Vårt lilla torp på Kinnekulle!
* Qulturladan *

Vi finns även på Facebook:
https://www.facebook.com/wallinrosalie/

Har fått reda på att en man vid namn Andreas Johansson under mycket svåra umbäranden byggde denna fastighet i början av 1800-talet. År 1818 fick han ett bidrag på några riksdaler från Hushållningssällskapet för att kunna färdigställa det sista. Så vi har helt enkelt bestämt sätta år 1818 som ursprungsår på fastigheten. Det betyder att den fyller 200 år 2018. 
 

Den förre ägaren planterade mängder av vackra pioner.
Vi har samlat alla i en och samma rabatt.

Den gamla ladan innan vi började renoveringen.

Andeträdet!
På fastigheten finns en gammal vriden ek, ungefär 20 meter hög.
En given mötesplats!