Vårt lilla torp på Kinnekulle!


Vi finns även på Facebook -
Torpet på Kullen, Qulturladan Hällekis!

 

Har fått reda på att en man vid namn Andreas Johansson under mycket svåra umbäranden byggde denna fastighet i början av 1800-talet. År 1818 fick han ett bidrag på några riksdaler från Hushållningssällskapet för att kunna färdigställa det sista. Så vi har helt enkelt bestämt sätta år 1818 som ursprungsår på fastigheten. Det betyder att den fyller 200 år nu 2018. 
 

Den förre ägaren planterade mängder av vackra pioner.
Vi har samlat alla (+ några nya som kommer att blomma sommaren 2018) i en och samma rabatt.

Den gamla ladan innan vi började renoveringen...

Andeträdet!
På fastigheten finns en gammal vriden ek, ungefär 20 meter hög.
En given mötesplats!

Familjen Thyrell som bodde
i torpet under 60 och 70-talet. Tack vare sonen Malte, t h, kunde vi få fast telefon till torpet, vilket enligt Telia (under två års tid) var helt omöjligt!
Tack Malte
!